Transaction ID b8e96fc0c32aaf15e8589c19536f2bd1f01d64f896386223c7b29dd63e6ced40

Memo transaction

Post memo The REAL Satoshi Nakamoto #bitcoin #bitcoincash #satoshinakamoto https://youtu.be/pJ2M1ZhECZc