Transaction ID ab41185db1510a358b17d13fd19ac2734c8d5e7d238c6b2a172e9162545734f5

Memo transaction

Post memo Muling na i-post ang iyong mensahe sa paksang Golden Nugget https://member.cash/p/867ef28bc4
Reply to memo 9d8fe116615a00e37389118757e53616142f1862107b8d9fa58fcc124a3ab6f3