Memo transaction

Set name Dr Craig S Wright (Apollo.Pythian)