Transaction ID 9250f12eb2483e220f5ab1afa5e5ccbf77a255ac51558eac1a2f9e554849213c

Memo transaction

Topic 简迅
Post topic message 近日,受长江上游持续强降雨影响,三峡水库入库流量增加.为确保防汛安全,三峡枢纽今年首次开启泄洪深孔加大流量泄洪,以调整水库水位