Memo transaction

Post memo Another Iran False Flag & Epstein Claims His “Global" Agreement Makes Him Impossible To Prosecute https://youtu.be/vZOe90DTW74 #JeffreyEpstein #NPA #Acosta #Iran #FalseFlag #UK #StraitOfHormuz #IAEA #JCPOA