Transaction ID 609beb7302c79efc2b8ed66ab4188c7090508ee8fc6f60c0aa50a5527b56bd5b

Memo transaction

Topic PTT DigiCurrency
Post topic message 每次看到FF上那些又萌又漂亮的coser,我就好羨慕她們能夠辦的萌萌美美的獲得好多人的愛慕和追隨,不像我這種又肥又胖又醜的肥宅...唉