Transaction ID 4d2b5bee49588307eb943ad5412942055501f7e079fec7d220ada35673a29547

Memo transaction

Post memo Got me some #NOKIA stock