Transaction ID 383fd3e43d0a1a66fa262d01f4c9c662a7847df225b2cf162e637604246591c2

Memo transaction

Topic 每日聖經金句
Post topic message 「所以我告訴你們,凡你們禱告祈求的,無論是甚麼,只要信你們已經得著了,就為你們實現。」 ‭‭馬可福音‬ ‭11:24