Memo transaction

Post memo If she can onboard merchants, then you can do the same!! Bitcoin Cash Merchant Adoption & Meetups - Akane Yokoo https://www.youtube.com/watch?v=CUud91fc2Lo #realbitcoinclub #bitcoinmap